Ai qing hu jiao zhuan yi II: Ai qing zuo you (Fit Lover)
Released Date : 2008